21. 9. 2019  15:19 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VALÍK, Ľ. -- AČAI, P. -- ANTÁLKOVÁ, V. -- LEHOTOVÁ, V. Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.

Originální název: Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka
Anglický název: Estimation of the behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in the production of traditional stretched cheese
Autor: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (50%)
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (30%)
Ing. Veronika Antálková (10%)
Ing. Veronika Lehotová (10%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Bezpečnosť a kontrola potravín
Podnázev:
Od strany: 151
Do strany: 153
Počet stran: 3
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3.

Originální název: Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-1978-3
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)