22. 9. 2019  21:12 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALÍK, Ľ. -- AČAI, P. -- ANTÁLKOVÁ, V. -- LEHOTOVÁ, V. Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.

Originálny názov: Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka
Anglický názov: Estimation of the behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in the production of traditional stretched cheese
Autor: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (50%)
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (30%)
Ing. Veronika Antálková (10%)
Ing. Veronika Lehotová (10%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Bezpečnosť a kontrola potravín
Podnázov:
Od strany: 151
Do strany: 153
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3.

Originálny názov: Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1978-3
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)