27. 10. 2020  14:12 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKLOŠOVÁ, S. -- TIŇO, R. Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Anglický názov: Cleaning of model samples of heritage objects by low-temperature atmospheric plasma
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: low temperature atmospheric plasma, metódy čistenia, cleaning methods, povrchové nečistoty, surface impurities, nízkoteplotná atmosférická plazma, optical microscopy, ATR-FTIR, optická mikroskopia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)