21. 10. 2019  3:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJDOŠÍKOVÁ, H. -- ŠMOGROVIČOVÁ, D. Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív
Anglický názov: Characterisation of Yeasts with Potential to Produce Special Beers
Český názov:
Autor: Ing. Hana Gajdošíková
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hybridné kvasinky, low-alcoholic beer, Crabtree-negatívne kvasinky, non-alcoholic beer, nealkoholické pivo, Crabtree-negative yeast, antioxidačná aktivita, nízkoalkoholické pivo, hybrid yeast, antioxidant activity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Hana Gajdošíková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)