27. 10. 2020  14:25 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJDOŠÍKOVÁ, H. -- ŠMOGROVIČOVÁ, D. Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív
Anglický názov:
Characterisation of Yeasts with Potential to Produce Special Beers
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: hybridné kvasinky, low-alcoholic beer, Crabtree-negatívne kvasinky, non-alcoholic beer, nealkoholické pivo, Crabtree-negative yeast, antioxidačná aktivita, nízkoalkoholické pivo, hybrid yeast, antioxidant activity
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)