23. 10. 2020  14:11 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TÓTHOVÁ, I. -- ŠORAL, M. Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Anglický názov:
Identification of Industrial Process Side-Products by the Analysis of 13C-13C NMR Interactions
Český názov:
Autor: Ing. Ivana Žídeková
Ing. Michal Šoral, PhD.
Pracovisko:
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: tramadol, nuclear magnetic resonance, nukleárna magnetická rezonancia, INADEQUATE, tilidín, tilidine
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)