23. 9. 2019  21:57 Zdenka
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MICAJOVÁ, B. -- BÍROŠOVÁ, L. Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
Anglický název: Antibiotic resistant coliform bacteria in smoothie drinks
Český název:
Autor: Ing. Barbora Micajová
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: resistance, smoothie drinks, rezistencia, stafylokoky, coliform bacteria, koliformné baktérie, staphylococci, nápoje typu smoothie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Micajová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)