16. 9. 2019  11:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICAJOVÁ, B. -- BÍROŠOVÁ, L. Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
Anglický názov: Antibiotic resistant coliform bacteria in smoothie drinks
Český názov:
Autor: Ing. Barbora Micajová
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: resistance, smoothie drinks, rezistencia, stafylokoky, coliform bacteria, koliformné baktérie, staphylococci, nápoje typu smoothie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Micajová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)