20. 9. 2019  18:41 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SÚKENÍKOVÁ, D. -- SÁDECKÁ, J. Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti
Anglický název: Characterization of Tokaj Wines Using Molecular Absorption Spectrometry in the Visible and Ultraviolet
Český název:
Autor: Ing. Diana Súkeníková
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: LDA, tokajské víno, PCA, SVM, chemometria, chemometrics, Tokaj wine
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Diana Súkeníková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)