19. 9. 2019  6:09 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SÚKENÍKOVÁ, D. -- SÁDECKÁ, J. Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti
Anglický názov: Characterization of Tokaj Wines Using Molecular Absorption Spectrometry in the Visible and Ultraviolet
Český názov:
Autor: Ing. Diana Súkeníková
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: LDA, tokajské víno, PCA, SVM, chemometria, chemometrics, Tokaj wine
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Diana Súkeníková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)