23. 9. 2020  1:29 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SÚKENÍKOVÁ, D. -- SÁDECKÁ, J. Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti
Anglický názov:
Characterization of Tokaj Wines Using Molecular Absorption Spectrometry in the Visible and Ultraviolet
Český názov:
Autor: Ing. Diana Súkeníková
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: LDA, tokajské víno, PCA, SVM, chemometria, chemometrics, Tokaj wine
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Diana Súkeníková
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)