21. 10. 2020  10:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOJTO, M. -- FIKAR, M. Advanced Process Control of a Depropanizer Column. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Český názov:
Autor: Ing. Martin Mojto
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Pracovisko:
Vedenie STU
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dynamic optimisation, depropanizačná kolóna, depropanizer column, inferential sensors, konfigurácia, inferenčné senzory, dynamická optimalizácia, APC, configuration
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)