19. 10. 2019  11:51 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOJTO, M. -- FIKAR, M. Advanced Process Control of a Depropanizer Column. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Český názov:
Autor: Ing. Martin Mojto
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Pracovisko: Vedenie STU
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dynamic optimisation, depropanizačná kolóna, depropanizer column, inferential sensors, konfigurácia, inferenčné senzory, dynamická optimalizácia, APC, configuration
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Mojto
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)