21. 10. 2019  3:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KANDO, R. -- MARKOŠ, J. Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Anglický názov: Biocatalytic production of natural compounds in hybrid systems
Český názov:
Autor: Ing. Róbert Kando
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: 2-fenyletanol, separácia, adsorption-desorption model, Maxwell-Stefan diffusion equation, Maxwell-Stefanova difúzna rovnica, software simulation, 2-phenylethanol, adsorpčne-desorpčný model, softvérová simulácia, separation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Róbert Kando
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)