24. 10. 2019  6:16 Kvetoslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠVÉDOVÁ, A. -- ČIPÁK, Ľ. Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu
Anglický název: Study of antiproliferative and apoptotic potential of newly synthesized berberine derivatives
Český název:
Autor: Ing. Alexandra Švédová
Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: berberine, derivative, nádor, apoptosis, apoptóza, derivát, tumor cells, berberín
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Švédová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)