14. 10. 2019  15:39 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVÉDOVÁ, A. -- ČIPÁK, Ľ. Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu
Anglický názov: Study of antiproliferative and apoptotic potential of newly synthesized berberine derivatives
Český názov:
Autor: Ing. Alexandra Švédová
Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: berberine, derivative, nádor, apoptosis, apoptóza, derivát, tumor cells, berberín
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Švédová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)