21. 10. 2019  1:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PROKOPOVÁ, D. -- DERCOVÁ, K. Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
Anglický názov: The bacterial mixed culture as an effective tool for biodegradation of polychlorinated biphnyls (PCBs) in the contaminated sediment
Český názov:
Autor: Ing. Dominika Prokopová
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: PCB, indukcia, konzorcium, biodegradácia, nanoiron, induction, nanoželezo, PCBs, biodegradation, consortium
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominika Prokopová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)