21. 10. 2020  10:32 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOLNÁROVÁ, N. -- HRONSKÁ, H. Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp
Anglický názov:
Biocatalytic Potencial of Epoxide Hydrolases from Bacteria Rhodococcus sp
Český názov:
Autor: Ing. Nikoleta Molnárová
Ing. Helena Hronská, PhD.
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Rhodococcus sp., epoxidhydrolases, limonene-1,2-epoxidhydrolase, limonén-1,2-epoxidhydroláza, epoxidhydrolázy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)