19. 10. 2019  11:20 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALOVCOVÁ, M. -- KALÚZ, M. Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
Anglický názov: Electronic System for Property Records using Barcodes and QR Codes
Český názov:
Autor: Ing. Marika Malovcová
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačný systém, skener, barcode, čiarový kód, scanner, information system, evidencia majetku, microcontroller, mikroovládač, property records
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marika Malovcová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)