29. 10. 2020  20:29 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALOVCOVÁ, M. -- KALÚZ, M. Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
Anglický názov:
Electronic System for Property Records using Barcodes and QR Codes
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačný systém, skener, barcode, čiarový kód, scanner, information system, evidencia majetku, microcontroller, mikroovládač, property records
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Marika Malovcová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)