21. 2. 2020  11:24 Eleonóra
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GODOVÁ, N. -- HORVÁTH, B. Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Anglický název: Catalytic Conversion of Ethanol to Industrially Important Monomers
Český název:
Autor: Ing. Nikoletta Godová
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: oxygenáty, heterogénny katalyzátor, aromáty, aromatics, oxygenates, etanol, konverzia, alkenes, alkény, ethanol, heterogeneous catalyst, 1,3-butadién, conversion, 1,3-butadiene
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Nikoletta Godová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)