23. 10. 2020  14:19 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GODOVÁ, N. -- HORVÁTH, B. Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Anglický názov:
Catalytic Conversion of Ethanol to Industrially Important Monomers
Český názov:
Autor:
Ing. Nikoletta Godová
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oxygenáty, heterogénny katalyzátor, aromáty, aromatics, oxygenates, etanol, konverzia, alkenes, alkény, ethanol, heterogeneous catalyst, 1,3-butadién, conversion, 1,3-butadiene
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)