21. 10. 2019  2:41 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLUVKOVÁ, Z. -- DAUČÍK, P. Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja
Anglický názov: Analysis and Determination of Properties of Transesterification Products of Camelina Sativa Oil
Český názov:
Autor: Ing. Zuzana Sluvková
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie technológie ropy a petrochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: metylester mastných kyselín, fatty acids methyl esters, gas chromatography, ľaničníkový olej, camelina oil, plynová chromatografia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Sluvková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)