21. 10. 2020  5:00 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLUVKOVÁ, Z. -- DAUČÍK, P. Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja
Anglický názov:
Analysis and Determination of Properties of Transesterification Products of Camelina Sativa Oil
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie technológie ropy a petrochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: metylester mastných kyselín, fatty acids methyl esters, gas chromatography, ľaničníkový olej, camelina oil, plynová chromatografia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)