19. 10. 2019  7:41 Kristián
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAKOŠOVÁ, S. -- KRUŽELÁK, J. Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Anglický název: Cross-linking of rubber matrices with peroxide vulcanization system
Český název:
Autor: Ing. Simona Hakošová
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: termooxidačné starnutie, elastomers, thermo-oxidative degradation, peroxide vulcanization systems, elastoméry, physical-mechanical properties, fyzikálno-mechanické vlastnosti, peroxidové vulkanizačné systémy, sieťová hustota, crosslink density
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Simona Hakošová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)