21. 10. 2020  10:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽILINSKÁ, V. -- DVONKA, V. Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy
Anglický názov:
PEDOT:PSS Electrically Conductive Layers to Electrode Systems
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vodivé polyméry, PEDOT, conductive polymers, degradation, degradácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Žilinská
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)