17. 9. 2019  5:12 Olympia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZÁCHENSKÁ, J. -- ZEMANOVÁ, M. 3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody. Diplomová práce. 2019.

Originální název: 3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody
Anglický název: 3D electrodes for alkaline water electrolysis
Český název:
Autor: Ing. Jana Záchenská
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: zero-gap alkalická elektrolýza vody, Ni-W povlaky, Ni-W coatings, HER katalyzátory, zero-gap alkaline water electrolysis, HER catalysts, nickel coatings, niklové povlaky, 3D elektródy, 3D electrodes
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jana Záchenská
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)