16. 10. 2019  21:36 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁCHENSKÁ, J. -- ZEMANOVÁ, M. 3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: 3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody
Anglický názov: 3D electrodes for alkaline water electrolysis
Český názov:
Autor: Ing. Jana Záchenská
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zero-gap alkalická elektrolýza vody, Ni-W povlaky, Ni-W coatings, HER katalyzátory, zero-gap alkaline water electrolysis, HER catalysts, nickel coatings, niklové povlaky, 3D elektródy, 3D electrodes
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jana Záchenská
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)