21. 10. 2019  3:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DEBNÁROVÁ, K. -- KUBIŇÁKOVÁ, E. Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
Anglický názov: Electrochemical preparation and characterization of Al-Zr alloys suitable for extreme applications
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Debnárová
Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektrolytická príprava, optimization of synthesis parameters, vlastná difúzia, optimalizácia parametrov prípravy, electrolytic preparation, own diffusion, Al-Zr zliatiny, Al-Zr alloys
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Debnárová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)