27. 10. 2020  14:27 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DEBNÁROVÁ, K. -- KUBIŇÁKOVÁ, E. Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
Anglický názov:
Electrochemical preparation and characterization of Al-Zr alloys suitable for extreme applications
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektrolytická príprava, optimization of synthesis parameters, vlastná difúzia, optimalizácia parametrov prípravy, electrolytic preparation, own diffusion, Al-Zr zliatiny, Al-Zr alloys
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Kristína Debnárová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)