21. 10. 2019  9:24 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENKÖOVÁ, M. -- KUBIŇÁKOVÁ, E. Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov
Anglický název: Thermodynamic characterization of acid kryolite systems
Český název:
Autor: Ing. Michaela Benköová
Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kyslé kryolitové taveniny, electromotive force, molar ratio, štandardný elektródový potenciál, standard electrode potential, elektromotorické napätie, mólový pomer, aluminium electrode, hliníková elektróda, acid cryolite melts
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Benköová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)