20. 9. 2019  7:35 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENKÖOVÁ, M. -- KUBIŇÁKOVÁ, E. Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov
Anglický názov: Thermodynamic characterization of acid kryolite systems
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Benköová
Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kyslé kryolitové taveniny, electromotive force, molar ratio, štandardný elektródový potenciál, standard electrode potential, elektromotorické napätie, mólový pomer, aluminium electrode, hliníková elektróda, acid cryolite melts
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Benköová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)