18. 10. 2019  0:43 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÁCLAVIKOVÁ, I. -- TATARKO, M. Komplexy železa s vybranými azoligandmi. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Komplexy železa s vybranými azoligandmi
Anglický názov: Iron Complexes with Selected Azoligands
Český názov:
Autor: Ing. Ivana Václaviková
Ing. Miroslav Tatarko, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: photo-switch, electron spectroscopy, infračervená spektroskopia, infrared spectroscopy, elektrónová spektroskopia, fotospínač, železo, azozlúčenina, azokomplex, elemental analysis, azo complex, azocompound, elementárna analýza, iron
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Václaviková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)