27. 10. 2020  13:10 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANKOVIČOVÁ, V. -- REHÁKOVÁ, M. Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
Anglický názov:
Analysis and aging of writing means in documents
Český názov:
Autor:
Ing. Veronika Jankovičová
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: SERS, documents, ballpoint pen, dokument, GC-MS, guľôčkové perá, 2-fenoxyetanol, 2-phenoxyethanol
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Veronika Jankovičová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)