19. 10. 2019  11:38 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBIŠOVÁ, K. -- KOHAJDOVÁ, Z. Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií
Anglický názov: Incorporation of Lupine Flour into the Cereal-based Products
Český názov:
Autor: Ing. Katarína Kubišová
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: strukoviny, lupine flour, pasta, legumes, lupinová múka, cestoviny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Kubišová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)