23. 9. 2019  22:24 Zdenka
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HÉGLIOVÁ, D. -- KAROVIČOVÁ, J. Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov
Anglický název: Application of Capillary Isotachophoresis in the analysis of Fermented Cereal Beverages
Český název:
Autor: Ing. Diana Hégliová
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: inulin, fermented beverages, fermentácia cereálií, analýza nápojov, hodnotenie nápojov, fermentované nápoje, analysis of beverages, quinoa, evaluation of beverages, Mrlík čílsky, cereal fermentation, inulín
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Diana Hégliová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)