16. 9. 2019  10:11 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÉGLIOVÁ, D. -- KAROVIČOVÁ, J. Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov
Anglický názov: Application of Capillary Isotachophoresis in the analysis of Fermented Cereal Beverages
Český názov:
Autor: Ing. Diana Hégliová
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: inulin, fermented beverages, fermentácia cereálií, analýza nápojov, hodnotenie nápojov, fermentované nápoje, analysis of beverages, quinoa, evaluation of beverages, Mrlík čílsky, cereal fermentation, inulín
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Diana Hégliová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)