19. 10. 2019  12:40 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SEDLÁČKOVÁ, K. -- KAROVIČOVÁ, J. Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského
Anglický názov: Chenopodium Quinoa-based Cereal Beverages
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Sedláčková
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: chemická analýza, hodnotenie nápojov, chemical analysis, non-fermented beverages, Mrlík čílsky (quinoa), nefermentované nápoje, quinoa, drink evaluation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Sedláčková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)