19. 10. 2019  11:23 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMÁŠIKOVÁ, M. -- GREIF, G. Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum
Anglický názov: Aromatic amines and amino acids as precursors of antimicrobial metabolites in Geotrichum candidum
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Tomášiková
Ing. Gabriel Greif, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: tyramín, 4-hydroxyphenylacetic acid, Geotrichum candidum, phenylacetic acid, kyselina 4-hydroxyfenyloctová, kyselina fenyloctová, 2-phenylethylamine, tyramine, 2-fenyletylamín
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Tomášiková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)