29. 10. 2020  20:48 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMÁŠIKOVÁ, M. -- GREIF, G. Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum
Anglický názov:
Aromatic amines and amino acids as precursors of antimicrobial metabolites in Geotrichum candidum
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: tyramín, 4-hydroxyphenylacetic acid, Geotrichum candidum, phenylacetic acid, kyselina 4-hydroxyfenyloctová, kyselina fenyloctová, 2-phenylethylamine, tyramine, 2-fenyletylamín
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Michaela Tomášiková
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)