21. 10. 2019  2:20 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOPATKOVÁ, T. -- ŽEMLIČKA, L. Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)
Anglický názov: The Biological Effects of Extract from Theobroma cacao
Český názov:
Autor: Ing. Tatiana Lopatková
Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kakao, polyfenoly, polyphenols, dentálny biofilm, cocoa, dental biofilm
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tatiana Lopatková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)