18. 10. 2019  0:42 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHULCZOVÁ, S. -- ŽEMLIČKA, L. Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov
Anglický názov: Isolation and Characterization of Components of Bee Products
Český názov:
Autor: Ing. Sára Schulczová
Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: propolis, honey bee, včela medonosná, analýza, analysis
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Sára Schulczová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)