17. 10. 2019  5:05 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORVÁTHOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu
Anglický název: Convex-lifting-based robust control design
Český název:
Autor: Ing. Michaela Horváthová
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Robust control, Flexy, invariantná množina, invariant set, convex lifting, Robustné riadenie, heat exchanger, konvexný lifting, výmenník tepla
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Horváthová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)