17. 9. 2019  15:00 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTHOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu
Anglický názov: Convex-lifting-based robust control design
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Horváthová
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Robust control, Flexy, invariantná množina, invariant set, convex lifting, Robustné riadenie, heat exchanger, konvexný lifting, výmenník tepla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Horváthová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)