21. 10. 2019  17:21 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠKUMÁTOVÁ, I. -- VIZÁROVÁ, K. Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Anglický název: Chemical and structural changes of paper due to low-temperature plasma
Český název:
Autor: Ing. Ivana Škumátová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: papier, Penicillium chrysogenum, mikrobiologická dekontaminácia, microbiological decontamination, nízkoteplotná atmosférická plazma, low-temperature atmospheric plasma, paper
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Škumátová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)