23. 9. 2020  2:53 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠKUMÁTOVÁ, I. -- VIZÁROVÁ, K. Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Anglický názov:
Chemical and structural changes of paper due to low-temperature plasma
Český názov:
Autor:
Ing. Ivana Škumátová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: papier, Penicillium chrysogenum, mikrobiologická dekontaminácia, microbiological decontamination, nízkoteplotná atmosférická plazma, low-temperature atmospheric plasma, paper
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)