16. 10. 2019  8:48 Vladimíra
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOSKOVÁ, R. -- FURDÍKOVÁ, K. Vplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelené. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelené
Anglický název: Infuence of pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on qualitative parameters of varietal wine Grüner Veltliner
Český název:
Autor: Ing. Romana Matúšová
Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Veltlínske zelené, wine aroma, fermentácia, Grüner Veltliner, autochthonous yeast culture, aróma vína, autochtónna kultúra kvasiniek, fermentation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Romana Matúšová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)