17. 9. 2019  2:23 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOSKOVÁ, R. -- FURDÍKOVÁ, K. Vplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelené. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelené
Anglický názov: Infuence of pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on qualitative parameters of varietal wine Grüner Veltliner
Český názov:
Autor: Ing. Romana Sosková
Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Veltlínske zelené, wine aroma, fermentácia, Grüner Veltliner, autochthonous yeast culture, aróma vína, autochtónna kultúra kvasiniek, fermentation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Romana Sosková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)