23. 9. 2019  13:32 Zdenka
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BANIKOVÁ, K. -- UJHELYIOVÁ, A. Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA
Anglický název: Structure and properties of fibres based on PLA
Český název:
Autor: Ing. Kristína Baniková
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: thermal properties, mastenec, reologické vlastnosti, mechanical properties, biodegradovateľné polyméry, biodegradable polymers, vlákna z PLA, fibers from PLA, talc, mechanické vlastnosti, termické vlastnosti, rheological properties, stabilization process, stabilizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Baniková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)