21. 10. 2020  10:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRÁLIKOVÁ, E. -- HÍVEŠ, J. Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Anglický názov:
Degradation of Drugs in Waste Waters
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adsorpcia, farmaceutiká, železany, adsorption, ferrates (VI), aktívne uhlie, odpadová voda, wastewater, pharmaceuticals, activated carbon
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Eva Králiková
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)