21. 10. 2020  10:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUTKOVIČOVÁ, E. -- POPOVIČOVÁ, A. Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá
Anglický názov: Balance of volatile organic compounds from an industrial surface treatment installation
Český názov:
Autor: Ing. Eva Butkovičová
Ing. Alena Popovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: povrchová úprava, surface coating, volatile organic compounds, organic solvents, emisie, emissions, air pollution, prchavé organické látky, znečisťovanie ovzdušia, organické rozpúšťadlá
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Butkovičová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)