21. 10. 2020  10:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALACHOVÁ, V. -- POPOVIČOVÁ, A. Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Anglický názov:
Emissions from passenger cars versus electromobility
Český názov:
Autor:
Ing. Viktória Valachová
Ing. Alena Popovičová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: imisie, elektromobil, passenger car, emisie, emissions, immissions, osobný automobil, electric car
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)