19. 10. 2019  12:21 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALACHOVÁ, V. -- POPOVIČOVÁ, A. Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Anglický názov: Emissions from passenger cars versus electromobility
Český názov:
Autor: Ing. Viktória Valachová
Ing. Alena Popovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: imisie, elektromobil, passenger car, emisie, emissions, immissions, osobný automobil, electric car
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Viktória Valachová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)