17. 10. 2019  4:41 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GALAN, D. -- JABLONSKÝ, M. Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky
Anglický název: Study of the Influence of the Presteaming of Wood Chips on Impregnation During Continuous Batch Cooking
Český název:
Autor: Ing. Dalibor Galan
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: CBC, impregnácia, buničina, impregnation, deaeration, presteaming, vytesňovanie vzduchu, predparovanie, pulp
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dalibor Galan
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)