18. 10. 2019  1:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁVADA, A. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. Katalytická oxidácia cyklohexanónu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Katalytická oxidácia cyklohexanónu
Anglický názov: Catalytic Oxidation of Cyclohexanone
Český názov:
Autor: Ing. Anton Závada
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cyclohexanone, oxidation, nitrogen-modified catalysts, dusíkom modifikované katalyzátory, cyklohexanón, kyselina adipová, adipic acid, oxidácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Anton Závada
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)