13. 11. 2019  9:05 Stanislav
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TUKTAMYŠEVOVÁ, K. -- LABUDA, J. Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA
Anglický název: Analytical and chemical evaluation of effects of selected nanoparticles towards DNA
Český název:
Autor: Ing. Kristína Tuktamyševová
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spectrometry, spektrometria, DNA, nucleotides, nukleotidy, reaktívne formy kyslíka, voltammetry, silver nanoparticles, nanomateriály, reactive oxygen species, strieborné nanočastice, voltampérometria, nanomaterials
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Tuktamyševová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)