23. 10. 2020  13:10 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TUKTAMYŠEVOVÁ, K. -- LABUDA, J. Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA
Anglický názov:
Analytical and chemical evaluation of effects of selected nanoparticles towards DNA
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: spectrometry, spektrometria, DNA, nucleotides, nukleotidy, reaktívne formy kyslíka, voltammetry, silver nanoparticles, nanomateriály, reactive oxygen species, strieborné nanočastice, voltampérometria, nanomaterials
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)