18. 10. 2019  0:44 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TUKTAMYŠEVOVÁ, K. -- LABUDA, J. Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA
Anglický názov: Analytical and chemical evaluation of effects of selected nanoparticles towards DNA
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Tuktamyševová
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spectrometry, spektrometria, DNA, nucleotides, nukleotidy, reaktívne formy kyslíka, voltammetry, silver nanoparticles, nanomateriály, reactive oxygen species, strieborné nanočastice, voltampérometria, nanomaterials
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Tuktamyševová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)