21. 10. 2020  10:32 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ULIČNÁ, L. -- MARTINIAKOVÁ, S. Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10
Anglický názov:
Antioxidant Potential of Oxidized and Reduced Form of Coenzyme Q10
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Free radical, ubichinón, Oxidative stress, Antioxidant, Ubiquinol, voľný radikál, oxidačný stres, ubichinol, Ubiquinone, antioxidant
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Uličná
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)